زمینه های فعالیت

طراحی و اجرای مراکز داده (Data Center) طبق آخرین استانداردهای زیرساخت
طراحی و اجرای شبکه های LAN,CAMPUS LAN و ...
طراحی و اجرای پروژه های فیبرنوری و فیوژن
طراحی و اجرای FTTX,FTTH,…
مفصل بندی فیبرنوری (دفنی، هوایی) در ون استیشن
آنالیز تست های OMK,FLUKE,OTDR
پشتیبانی شبکه های کامپیوتری(اکتیو و پسیو)